Facebook-grupp


Medlem
För mer intern medlemsinformation och diskussioner grannar emellan har föreningen startat en Facebook-grupp, Omberg 2. Ansök om medlemskap till gruppen på Facebook för att få tillgång till den.


OBS: Vi skapar den här gruppen på prov, och kommer utvärdera hur det funkar efter hand. Om du upplever problem med innehållet i gruppen eller hur den används, meddela styrelsen.