När du behöver hjälp av fastighetsskötaren


Kontakta Riksbyggen i ärenden som rör:

  • Tvättstugan

  • Vatten och avlopp

  • Allmänna problem rörande fastigheten

  • Akuta problem som omedelbart måste åtgärdas

Kontakta Riksbyggen
Telefonnummer: 0771-860 860
Mailadress: fastighetsservice@riksbyggen.se


Kontakta ComHem i ärenden som rör:

  • Kabel-TV:n

Problem skall anmälas till ComHem.
Det finns anslag med telefonnummer i trappuppgångarna. 

Du kan även skicka e-post till info@omberg.net. Eller lägga ett meddelande i den brevlåda som finns uppsatt på dörren till pannrummet.