Källsortering av sopor


I föreningen källsorterar vi våra hushållssopor. Vi betalar för sophantering av restavfall medan skräp som slängs i komposten eller vid återvinningsstationen är gratis. Genom att källsortera håller vi nere kostnaderna för sophanteringen.

Avfallet delas upp i följande 4 huvudgrupper:

  • Komposterbart avfall

  • Återvinningsbart avfall

  • Farligt avfall

  • Restavfall

För att kunna sortera enligt detta system skall du ha tillgång till Renovas källsorteringshandbok. Har du den inte kan du beställa den genom att ringa Gröna Linjen tfn. 031-628700.

Du kan även läsa en broschyr om källsortering här

Komposterbart avfall

Det komposterbara avfallet (matrester, kaffefilter, krukväxter mm.) läggs i en särskild papperspåse. Kompostpåsar finns tillgängligt för alla medlemmar att hämta i tvättstugan.  

Återvinningsbart avfall

Det återvinningsbara avfallet skall lämnas på återvinningsplatsen, Stockholmsgatan. Där finns behållare för tidningar, glas, hårdplast, papp + wellpapp, metall, batterier och kläder. För denna avfallsgrupp finns producentansvar. Det innebär att du betalade avfallshanteringen när du köpte varan i affären. Slänger du något från denna grupp i de vanliga soporna (restavfallet) får du och vi andra i föreningen betala hanteringen två gånger. Det höjer hyran i onödan!

Farligt avfall

Farligt avfall (oljeprodukter, målarfärg, lösningsmedel, bekämpningsmedel mm., se källsorteringshandboken!) skall lämnas på miljöstation (tex. Sävenäs).

Restavfall

Slängs i den stora behållaren till vänster utanför huvudingången.

Skrymmande avfall

Skrymmande avfall (cyklar, möbler mm.) lämnar du till en återvinningscentral (tex. Sävenäs). Två gånger per år har du möjlighet att slänga skrymmande avfall i en container som föreningen rekvirerar i samband med våra städdagar.


Alla i föreningen skall ha fått sorteringskärl. Har du inget kontakta styrelsen.