Källsortering av sopor


I föreningen källsorterar vi våra hushållssopor. Det innebär att man delar upp avfallet i följande 4 huvudgrupper:
 

  • Komposterbart avfall

  • Återvinningsbart avfall

  • Farligt avfall

  • Restavfall


För att kunna sortera enligt detta system skall du ha tillgång till Renovas källsorteringshandbok. Har du den inte kan du beställa den genom att ringa Gröna Linjen tfn. 031-628700. Du kan även läsa en broschyr om källsortering här


Komposterbart avfall

Det komposterbara avfallet (matrester, kaffefilter, krukväxter mm.) läggs i en särskild papperspåse som skall sitta i en trådhållare monterad på tex. diskbänksskåpets insida. Trådhållaren är till för att avfallet skall sitta luftigt, vilket förhindrar uppkomst av dålig lukt.  

Återvinningsbart avfall
Det återvinningsbara avfallet skall lämnas på återvinningsplatsen, Stockholmsgatan. Där finns behållare för tidningar, glas, hårdplast, papp + wellpapp, metall, batterier och kläder. För denna avfallsgrupp finns producentansvar. Det innebär att du betalade avfallshanteringen när du köpte varan i affären. Slänger du något från denna grupp i de vanliga soporna (restavfallet) får du och vi andra i föreningen betala hanteringen två gånger. Det höjer hyran i onödan!

Farligt avfall
Farligt avfall (oljeprodukter, målarfärg, lösningsmedel, bekämpningsmedel mm., se källsorteringshandboken!) skall lämnas på miljöstation (tex. Sävenäs).

Restavfall

Slängs i den stora behållaren till vänster utanför huvudingången.

Skrymmande avfall
Skrymmande avfall (cyklar, möbler mm.) lämnar du till en återvinningscentral (tex. Sävenäs). En gång per år har du möjlighet att slänga skrymmande avfall i en container som föreningen rekvirerar.


Alla i föreningen skall ha fått sorteringskärl. Har du inget kontakta styrelsen.