ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUPPLÅTELSE I Brf OMBERG II

För att kunna upplåta din lägenhet i andra hand behöver du ansöka hos styrelsen. I ansökan ska framgå varför du vill upplåta lägenheten, till vem och under hur lång tid. Du bör vara ute i god tid och ha nödvändiga intyg klara för att försäkra dig om en snabb handläggning. Styrelsen reserverar sig för en minsta handläggningstid på fyra veckor. Uthyrning kan i normalfall ske som minst sex månader och som mest ett år i taget. Ansökan gäller en och samma hyresgäst. Du kan alltså inte byta hyresgäst under upplåtelsetiden utan att meddela styrelsen. Om du hyr ut utan tillstånd riskerar du uteslutning ur föreningen och tvångsförsäljning av lägenheten.

Att hyra ut sin lägenhet på korttid via t.ex. Airbnb är strängeligen förbjudet och kommer kraftfullt att beivras.


NÄR FÅR du HYRA UT?

Du får hyra ut din lägenhet om:

  • Du vill prova att bo som sambo i ett parförhållande. Gäller ej om ni redan bor, har bott ihop eller varit gifta. Max ett år, styrks med sambointyg.

  • Du har tillfälligt arbete eller studier på annan ort som är längre bort än normalt pendlingsavstånd; tio mil eller en och en halv timmes resa enkel väg. Max tre år med prövning årsvis. Styrks med arbetsgivarintyg eller liknande.

  • Du vill hyra ut din lägenhet till dina barn eller annan närstående. Om t.ex. ett vuxet barn inte är medlem i föreningen gäller att det är fråga om en andrahandsupplåtelse och ska då godkännas av styrelsen. Max ett år, styrks med intyg.

  • Du ska resa utomlands en längre tid. Minst sex månader upp till ett år. Styrks med intyg som bekräftar vistelsen längd.

  • Du tillfälligt behöver vistas på sjukhus eller institution på grund av sjukdom eller ålder, om du behöver avtjäna ett fängelsestraff eller om du gör militärtjänst. Styrks med intyg.


HUR Går du tillväga?

För att ansöka om andrahandsupplåtelse fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning och mailar till styrelsen på info@omberg.net tillsammans med eventuella intyg som behövs för att styrka dina skäl.

Längst ner på den här sidan hittar du kompletterande intyg som du kan behöva. Alla handlingar ska vara skannade eller tydligt och läsbart avfotograferade. Om du har rimliga skäl att inte kunna digitalisera handlingarna kan du kontakta styrelsen för överlämning av pappersdokument. Tänk på att vara ute i god tid eftersom styrelsen endast sammanträder en gång i månaden. I fall där skälen är tydliga och alla dokument är på plats kan vi ofta lämna besked mycket tidigare.

Om styrelsen inte godkänner din ansökan om andrahandsuthyrning kan du vända dig till Hyresnämnden i kommunen och överklaga beslutet. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas.


Ansvar för din hyresgäst

Du är fortfarande medlem i föreningen under uthyrningen och slutligt ansvarig för alla uppkomna situationer. Det är också du som sköter alla kontakter med styrelsen i föreningsangelägenheter. När du hyr ut i andrahand blir du hyresvärd och ansvarar till fullo inför föreningen för problem eller kostnader som kan uppstå i samband med uthyrningen. Det kan bli besvärligt och dyrt så välj din hyresgäst med omsorg. Om du är osäker eller får indikationer på att det inte fungerar under uthyrningen kan du alltid kontakta styrelsen. Det ligger i allas intresse att en godkänd andrahandsuthyrning fungerar.


BLANKETTER