ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUPPLÅTELSE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OMBERG II

För att kunna upplåta din lägenhet i andra hand behöver du ansöka om styrelsens samtycke. I ansökan skall framgå varför du vill upplåta lägenheten, till vem och under hur lång tid. Du bör vara ute i god tid och ha nödvändiga intyg klara för att försäkra dig om en snabb handläggning. Styrelsen reserverar sig för en minsta handläggningstid på fyra veckor. Uthyrning kan i normalfallet ske som minst sex månader och som mest ett år i taget. Ansökan gäller en och samma hyresgäst. Du kan alltså inte byta hyresgäst under upplåtelsetiden utan att meddela styrelsen. Om du hyr ut utan tillstånd riskerar du uteslutning ur föreningen och tvångsförsäljning av lägenheten. Att hyra ut sin lägenhet på korttid via t.ex. Airbnb är strängeligen förbjudet och kommer kraftfullt att beivras.

NÄR FÅR JAG HYRA UT?

Jag får hyra ut om:

  • Jag har tillfälligt arbete eller studier på annan ort som är längre bort än normalt pendlingsavstånd; tio mil eller en och en halv timmes resa enkel väg. Styrks med arbetsgivarintyg eller liknande. Max tre år med prövning årsvis.
  • Om jag vill hyra ut min lägenhet till mina barn eller annan närstående. Om t.ex. ett vuxet barn inte är medlem i föreningen gäller att det är fråga om en andrahandsupplåtelse och skall godkännas av styrelsen. Max ett år. Styrks med intyg.
  • Om jag tillfälligt behöver vistas på sjukhus eller institution på grund av sjukdom eller ålder, om jag behöver avtjäna ett fängelsestraff eller om jag gör militärtjänst. Styrks med intyg.
  • Om jag vill prova att bo som sambo i ett parförhållande. Gäller ej om vi redan bor eller har bott ihop eller varit gifta. Max ett år, styrks med sambointyg.
  • Om jag skall resa utomlands en längre tid. Styrks med intyg som bekräftar vistelsen längd. Minsta tid sex månader upp till ett år.

HUR GÖR JAG?

Blanketten Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning skall fyllas i och skickas till styrelsen via e-post tillsammans med eventuella intyg som behövs för att styrka dina skäl. Längst ner på sidan finns kompletterande intyg du kan behöva. Alla handlingar skall vara skannade eller tydligt och läsbart avfotograferade. Om du har rimliga skäl att inte kunna digitalisera handlingarna kan du kontakta styrelsen för överlämning av pappersdokument. Tänk på att vara ute i god tid eftersom styrelsen endast sammanträder en gång i månaden. I fall där skälen är tydliga och alla dokument är på plats kan vi ofta lämna besked mycket tidigare. Om styrelsen inte godkänner din ansökan om andrahandsuthyrning kan du vända dig till Hyresnämnden i kommunen och överklaga beslutet. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas.

ATT TÄNKA PÅ

Du är fortfarande medlem i föreningen under uthyrningen och slutligt ansvarig för alla uppkomna situationer och den som sköter alla kontakter med styrelsen i föreningsangelägenheter. När du hyr ut i andrahand blir du hyresvärd och ansvarar till fullo inför föreningen för problem eller kostnader som kan uppstå i samband med uthyrningen. Det kan bli besvärligt och dyrt så välj din hyresgäst med omsorg. Om du är osäker eller får indikationer på att det inte fungerar under uthyrningen kan du alltid kontakta styrelsen. Det ligger i allas intresse att en godkänd andrahandsuthyrning fungerar.

BLANKETTER

Ansökan om andrahandsupplåtelse

Sambointyg

Intygande av familjerelation