Parkeringsplatser


Föreningen förfogar över 17 st p-platser, belägna på Stockholmsgatan mot huset (mot Handyman).

Följande regler gäller för dessa p-platser:

  • När en p-plats blir ledig tillfrågas medlemmarna i tur och ordning, utifrån den tid de har bott i föreningen. Tillträdesdag gäller.

  • Medlemmen måste vara skriven på adressen och även fysiskt bo i föreningen. Är man sällan i sin bostadsrätt är det inte självklart att man får en p-plats.

  • Medlemmen måste äga minst 25 % av bostadsrätten för att få rätt till p-plats.

  • Medlemmen eller någon i hushållet måste ha tillgång till bil för att få hyra p-plats. Kortare perioder utan bil kan accepteras.

  • Ett hushåll har bara rätt till en p-plats oavsett hur många bostadsrätter de äger i föreningen. (Detta gäller inte Handyman AB som har rätt att hyra två p-platser).

  • En p-plats får inte hyras ut i andra hand. Överträdelse resulterar i att innehavaren förlorar sin p-plats, som återgår till föreningen.

  • P-platsen återgår till föreningen om innehavaren säljer sin bostadsrätt eller hyr ut den i andra hand under längre period än tre månader.

  • Om en medlem har tackat nej till en p-plats på grund av någon av ovanstående punkter, är det upp till medlemmen att meddela styrelsen eller ansvarig person, om att förutsättningarna har ändrats och medlemmen nu vill ha en p-plats. Medlemmen ställs då åter i kön utifrån sitt tillträdesdatum.