Gästlägenheten


Regler för användande av gästlägenheten hos Omberg II

  • Lägenheten får endast hyras av medlem i Brf. Omberg II med syfte att hysa gäster så som vänner och bekanta som är på tillfälligt besök. Den är inte ämnad för kommersiell eller ideell verksamhet och kan inte bokas åt t ex. föreningar eller grupper.
  • Medlem som hyr lägenheten ansvarar för att lägenheten lämnas i välstädat skick samt anmäler eventuella skador som uppkommer. För skador som uppstår är hyrande medlem betalningsansvarig.
  • Att fastställd hyra betalas ansvarar medlem som hyr gästlägenheten. Hyran är 300kr/natt.
  • Lägenheten får endast hyras ut till varje medlem max fyra gånger/år och en period om högst sju (7) nätter per uthyrningstillfälle. Undantag kan göras om kösituation ej föreligger vid tillfället för förfrågan.

Avbokning av gästlägenheten skall se senast en vecka innan uthyrningen. Annars debiteras medlemmen för bokad tid. Om lägenheten inte nyttjas hela den bokade tiden så debiteras man ändå för full tid. 


För att boka skicka e-mail till gastlagenhet@omberg.net.