Gästlägenheten


förhållningsRegler

Regler för användande av gästlägenheten hos Omberg II:

  • Lägenheten får endast hyras av medlem i BRF Omberg II med syfte att inkvartera gäster så som vänner och bekanta som är på tillfälligt besök. Den är inte ämnad för kommersiell eller ideell verksamhet och kan inte bokas åt exempelvis föreningar eller grupper.

  • Medlem som hyr lägenheten ansvarar för att lägenheten återlämnas i välstädat skick samt anmäler eventuella skador som uppkommer. För skador som uppstår är hyrande medlem betalningsansvarig.

  • Att fastställd hyra betalas ansvarar medlem som hyr gästlägenheten. Hyran är 300kr/natt.

  • Lägenheten får endast hyras ut till respektive medlem max fyra gånger/år och en period om högst sju (7) nätter per uthyrningstillfälle. Undantag kan göras om kösituation ej föreligger vid tillfället för förfrågan.


Bokning

Vill du boka gästlägenheten skickar du din förfrågan via email till gastlagenhet@omberg.net


Avbokning

Avbokning av gästlägenheten skall se senast en vecka innan uthyrningen. Annars debiteras medlemmen för bokad tid. Om lägenheten inte nyttjas hela den bokade tiden så debiteras man ändå för full tid.